Introductie Lasik
Wat is excimer laser?
Wat is lasik?
Werking van het oog
Ben ik geschikt?
De behandeling
Gusib pakket
Een refractieafwijking is een afwijking in de breking van de lichtstralen in het oog. Dit kan veroorzaakt worden door een afwijkende kromming van het hoornvlies en/of de natuurlijke lens, of door een afwijking in de grootte van het oog.
Lichtstralen worden dan onscherp op het netvlies geprojecteerd. Uw zicht is onscherp. Ongeveer 60% van de bevolking heeft hier last van.
De brekingsafwijking wordt uitgedrukt in dioptrieën (min - of plus +)Emmetropie (Normaal zicht)
Een oog dat geen refractieafwijking vertoont, waarmee men dus zonder een bril of contactlens scherp kan zien wordt een emmetroop ("normaal") oog genoemd. Hierbij worden de lichtstralen scherp op het netvlies geprojecteerd nadat ze zijn gebroken door het hoornvlies en de ooglens.
Myopie (Bijziendheid)
Bij bijziendheid ziet u dichtbij scherp, maar in de verte wazig. Dit komt doordat de lichtbundels vóór het netvlies samenkomen, in plaats van óp het netvlies. Dit komt doordat de lengte van het ook langer dan normaal is en/of het lenssysteem van het oog de lichtstralen te sterk afbreekt. Er ontstaat een onscherp beeld.

Bijna een kwart van de populatie is bijziend waarbij waarschijnlijk een erfelijke factor een rol speelt. Het ontstaat vaak vanaf vijf jaar en neemt geleidelijk toe tot ongeveer 20 jaar waarna het zich stabiliseert.

De meest gehoorde klacht van bijzienden is het wazig zien van objecten in de verte en knijpen daarom bijzienden de oog dicht op scherp te kunnen zien. Hierdoor realiseren veel bijzienden niet dat ze een refractie afwijking hebben en denken dat het logisch en normaal is.

Bijzienheid wordt gecorrigeerd met min-glazen (holle glazen) en is met behulp van een lasik ingreep zeer goed te behandelen.
Hypermetropie (verziendheid)
Bij verziendheid is het zicht in de verte scherp, dichtbij wordt het minder scherp. De lichtstralen van dichtbij komen áchter het netvlies samen in plaats van óp het netvlies. Hierdoor is het beeld onscherp.

Bij geringe verziendheid kan het oog dit nog compenseren door het ooglens boller te maken (accommoderen) waardoor de breking van het licht sterker wordt. Naarmate we ouder worden verliezen we geleidelijk ons accomodatievermogen en dichtbij zien zonder een bril wordt onmogelijk.

Net als bij bijziendheid heeft ongeveer een kwart van de populatie last van verziendheid. Verziendheid is echter erfelijk. De grootste klacht van verziendheid is dat men in de verte goed is maar objecten die dichtbij zijn heeft men moeite mee.

Verzienheid wordt gecorrigeerd met plus-glazen (bolle glazen) en is met behulp van een lasik ingreep zeer goed te behandelen.
Astigmatisme (Cilinderafwijking)
Bij een cilindrische afwijking breekt het hoornvlies het licht niet in alle richtingen hetzelfde. Hierdoor ontstaat een onscherp beeld voor zowel dichtbij als in de verte. De oorzaak hiervan is meestal dat het hoornvlies geen zuivere bolvorm heeft. In de ene richting is hij boller dan in de andere (rugbybal).

Een cilinderafwijking komt vaak voor in combinatie met bij- of verziendheid en kan worden gecorrigeerd met cilindrische brillenglazen of contactlenzen. Ook astigmatisme kan met behup van een LASIK behandeling in combinatie met andere refractieafwijkingen zeer goed behandeld worden.